Oppsetting av plugg

Bildene er linker til det enkelte delprosjekt

Utskjæring av former
Strongback
Montering
Ferdig
Forberedelser
Legging av strips
Glassfiber og avslutning
Tilbehør
Til hovedside

Formene og strongbacken utgjør skjelettet som kajakken skal bygges på. Skjelettet bør være rimelig stivt slik at det ikke vrir seg eller blir skjevt under leggingen av strips'en. Når skjelettet er ferdig oppsatt aner man konturene av den ferdige kajakken, og spenningen stiger. Nå har man formen, neste trinn er å bestemme den kunstneriske utformingen av treverk og farger. Man kan lage de utroligste mønster, men vanskelighetsgraden og kravet til nøyaktighet og tålmodighet stiger med kompleksiteten. Dette blir spennende........