Bygging av verksted og hjemmekontor 2010/2011

En bildekavalkade om et prosjekt som tok litt av ... :-) Del 1, grunnarbeider.

Gå til del 2, bygg reis deg
Gå til ferdigstillelse og avslutning

Tilbake til startsiden

Dette var situasjonen våren 2010. En heller shabby bakgård med en råtten garasje, rot og ubenyttet plass.
Vi var plaget med hannkatter som pisset ned alt mulig, ubudne gjester som "lånte" sykler
og redskap, og - som dere ser på neste bilde -litt mye vann på tomta til tider.

På det dypeste var det 30 cm vann. Hele krypkjelleren var full, det manglet 15 cm på at vannet
gikk i stubbloftet på gulvet. "Noe" måtte gjøres. Jeg hadde lenge ønsket meg et verksted,
et sted å bygge trekajakker og andre ting. Etterhvert kom også tanken på et par kontorer på plass,
og da var tiden inne for å sende en offisiell søknad til kommunen. Reguleringsplanene for området
ble finlest, søknad utarbeidet, nabovarsler underskrevet, plandokumenter bestilt. 01.06.2010 ble
alle dokumenter levert, 25.06.2010 var alt godkjent og byggingen kunne starte.

Den gamle garasjen rives.

Bibi hadde lenge ønsket seg en takterrasse. Nå fikk hun det for en stakket stund.

Den vesle minigraveren gjorde en god jobb.

Et sted måtte jorda legges.

Dreneringen legges.

Trekkerør for strøm er ført fram og isolasjonen er lagt.

Murblokkene ankommer. Kran med 10 meter løftearm gjør lossingen enkel.

Første omlegg. Det ble armert godt.

Muren er ferdig.

Innvendig isolasjon og kantisolasjon.

Jeg fikk 14 tonn pukk levert med sementbil rett inn i muren for å slippe utallige
trillebårlass fra gata.

14 tonn pukk levert ...

... og planert.

Ny inngang blir gjort klar. Tre lag fiberduk skal hindre buskevekster og annet.

Og så kom det ti tonn pukk til ...

... og det ble kjempefint.

Klar for støping. 10 cm isolasjon oppe på pukken, plast over der og armeringsnett på toppen.
Rundt på yttersiden av muren ligger det 5 og 10 cm isolasjon, dreneringsrør, flere lag fiberduk,
grunnmursplast og pukk. Det er så bra atte' ...

16.august. Betongen kommer endelig. Det ble byggestopp i 5 uker fordi alle murerfirmaene hadde sommerferie.

Betongen lempes rett på plass. Gutta har laserverktøy som sier i fra når høyden er riktig.

Gulvet pusses. Det ble vannrett uten bukler av noe slag, flott!

Da er det klart for "bygg reis deg", se neste side