Singlefjorden rundt 29.06.2003
Klikk på bildene for forstørrelser.
Tilbake til Startsiden

Tilbake til tursiden

Utsikt mot Kattholmen og Nordre Sandøy
Fin liten bukt
Lenge siden denne var i bruk
Pause
Rutebeskrivelse
La ut fra Pulsbukta inne i Tosekilen kl.05.50, padlet ut forbi Hammeren, østsiden av Furuholmen, mellom Flyndra og Håhjellingen, østsiden av Tretteskjæra,Singløy,Singløykalven,Gloraka og til Nordre Sandøy. Derfra østover til sydenden av Kattholmen, inn på østsiden av holmen og inn i en liten bukt syd for Kålvik på svenskelandet. Spiste frokost en halvtimes tid. Padlet videre over innløpet til Ringdalsfjorden til Kjeøya, over innløpet til Svalerødkilen, gjennom Mørviksundet, over innløpene til Røsneskilen, Tangekilen, Økebukta, Grønnsund, mellom småholmene ved Danmark, yttersiden av Bjerkholmen, innsiden av Granholmen ved innløpet til Grimsrødkilen, på innsiden av Askholmen, forbi Galten og Svullen til Lille Sildevika. Derfra rett vest til nordenden av Kjerringholmen, rundt til Ullerøy Marina. Videre sydover langs land og inn i Karlsøysundet, gjennom Olsengsundet og rundt Vassnes, inn i Furuholmsundet og inn Tosekilen til Pulsbukta. Var inne igjen ca. kl. 13.00 etter en kosetur på 43 km.